"precisely known" — Słownik kolokacji angielskich

precisely known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie znany
  1. know czasownik + precisely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They would know precisely what weapons he had and how many men.