PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus precisely" — Słownik kolokacji angielskich

focus precisely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup dokładnie
  1. focus czasownik + precisely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Consequently, it will be quite right to focus precisely on these two countries in our common foreign policy.