"precisely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

precisely przysłówek

czasownik + precisely
Kolokacji: 73
precisely known • precisely defined • precisely measure • precisely determine • precisely controlled • ...
precisely + przymiotnik
Kolokacji: 6
precisely opposite • precisely true • precisely correct • precisely equal • precisely analogous • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.