"poniewierać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poniewierać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

"poniewierać się" — Słownik kolokacji angielskich

lie around kolokacja
  1. lie czasownik + around przyimek = poniewierać się
    Bardzo silna kolokacja

    He's not a guy who likes to lie around a room.

    Podobne kolokacje: