"particular time" — Słownik kolokacji angielskich

particular time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny czas
  1. particular przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why did my father take me back at that particular time?

    Podobne kolokacje: