"particular sport" — Słownik kolokacji angielskich

particular sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny sport
  1. particular przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It's a question we get a lot from people who are passionate about a particular sport.

powered by  eTutor logo