Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"odpowiedni moment" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedni moment" po polsku

odpowiedni moment

rzeczownik
 1. right time  
  It was the right time to get married. (To był odpowiedni moment na wyjście za mąż.)
  It's not the right time to talk about our relationship. (To nie jest odpowiedni moment, aby rozmawiać o naszym związku.)
 2. right moment  
  There will be no right moment to tell her the truth. (Nie będzie odpowiedniego momentu, żeby powiedzieć jej prawdę.)
  You can't keep waiting for the right moment. (Nie możesz ciągle czekać na właściwy moment.)
 3. opportune moment
 4. kairos
  • kairos, odpowiedni moment (np. na podjęcie decyzji)

"odpowiedni moment" — Słownik kolokacji angielskich

right moment kolokacja
 1. right przymiotnik + moment rzeczownik = odpowiedni moment
  Bardzo silna kolokacja

  But at last I knew what the right moment was.

right time kolokacja
 1. right przymiotnik + time rzeczownik = odpowiedni moment
  Bardzo silna kolokacja

  And these things have to happen at the right time.

  Podobne kolokacje:
opportune moment kolokacja
 1. opportune przymiotnik + moment rzeczownik = odpowiedni moment, odpowiednia chwila
  Bardzo silna kolokacja

  They must stay in hiding until a more opportune moment.

  Podobne kolokacje: