"new sport" — Słownik kolokacji angielskich

new sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy sport
  1. new przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But football is a new sport for most of his players.

    Podobne kolokacje: