"new choice" — Słownik kolokacji angielskich

new choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy wybór
  1. new przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Regardless, she was well received in her new choice of repertoire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo