"new authority" — Słownik kolokacji angielskich

new authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa władza
  1. new przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About 500 were soon returned to the home village to work for the new authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo