"nearby Port" — Słownik kolokacji angielskich

nearby Port kolokacja
Popularniejsza odmiana: nearby port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobliski Port
  1. nearby przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The airport is rather small compared to the huge nearby naval port.