"nearby port" — Słownik kolokacji angielskich

nearby port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobliski port
  1. nearby przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The airport is rather small compared to the huge nearby naval port.

powered by  eTutor logo