TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"native village" — Słownik kolokacji angielskich

native village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna wieś
  1. native przymiotnik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1935 he started to work as a teacher not far from his native village.