"native ability" — Słownik kolokacji angielskich

native ability kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna umiejętność
  1. native przymiotnik + ability rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm not sure he'll ever be able to duplicate Miles's native ability to dance through that particular minefield."

powered by  eTutor logo