"ability" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ability rzeczownik

rzeczownik + ability
Kolokacji: 40
leadership ability • fighting ability • language ability • singing ability • ability of the United States • ...
ability + rzeczownik
Kolokacji: 4
ability test • ability level • ability grouping • ability score
ability + czasownik
Kolokacji: 86
ability allows • ability makes • ability depends • ability helps • ability gives • ...
czasownik + ability
Kolokacji: 168
limit one's ability • demonstrate one's ability • use one's abilities • affect one's ability • know for one's ability • enhance one's ability • ...
przymiotnik + ability
Kolokacji: 215
uncanny ability • unique ability • athletic ability • natural ability • cognitive ability • physical ability • mental ability • technical ability • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. uncanny ability = osobliwa umiejętność uncanny ability
2. unique ability = wyjątkowa umiejętność unique ability
3. athletic ability = lekkoatletyczna umiejętność athletic ability
4. natural ability = wrodzona umiejętność natural ability
6. physical ability = zdolność fizyczna physical ability
7. mental ability = sprawność intelektualna, zdolność umysłowa mental ability
8. technical ability = techniczna umiejętność technical ability
9. psychic ability = umiejętność osoby mająca zdolności parapsychologiczne psychic ability
10. magical ability = magiczna umiejętność magical ability
11. innate ability = wrodzona umiejętność innate ability
12. musical ability = muzyczna umiejętność musical ability
13. remarkable ability = niezwykła umiejętność remarkable ability
14. extraordinary ability = niezwykła umiejętność extraordinary ability
15. limited ability = ograniczona umiejętność limited ability
16. special ability = specjalna umiejętność special ability
17. great ability = wielka umiejętność great ability
18. telepathic ability = telepatyczna umiejętność telepathic ability
19. new ability = nowa umiejętność new ability
20. superhuman ability = nadludzka umiejętność superhuman ability
21. vocal ability = wokalna umiejętność vocal ability
22. intellectual ability = intelektualna umiejętność intellectual ability
23. human ability = ludzka umiejętność human ability
24. exceptional ability = wyjątkowa umiejętność exceptional ability
25. artistic ability = artystyczna umiejętność artistic ability
26. unusual ability = niezwykła umiejętność unusual ability
27. academic ability = umiejętność akademicka academic ability
28. supernatural ability = umiejętność sił nadprzyrodzonych supernatural ability
29. different ability = inna umiejętność different ability
30. rare ability = rzadka umiejętność rare ability
31. creative ability = zdolność twórcza creative ability
32. amazing ability = zdumiewając umiejętność amazing ability
33. superior ability = ponadprzeciętna umiejętność superior ability
34. defensive ability = obronna umiejętność defensive ability
35. considerable ability = znacząca umiejętność considerable ability
36. outstanding ability = wybitna umiejętność outstanding ability
37. linguistic ability = językowa umiejętność linguistic ability
38. similar ability = podobna umiejętność similar ability
39. strong ability = silna umiejętność strong ability
40. military ability = militarna umiejętność military ability
41. mathematical ability = matematyczna umiejętność mathematical ability
42. administrative ability = możliwości administracyjne administrative ability
43. high ability = wielka umiejętność high ability
44. incredible ability = niewiarygodna umiejętność incredible ability
45. sexual ability = seksualna umiejętność sexual ability
przyimek + ability
Kolokacji: 29
of one's ability • in one's ability • for one's ability • on one's ability • to one's ability • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.