"meet the eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet the eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"meet the eye" — Słownik kolokacji angielskich

meet the eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: meet one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknij oka
  1. meet czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He met her eyes, which had not left his face.

    Podobne kolokacje: