ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"meet one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

meet one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotykać czyjś oczy
  1. meet czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He met her eyes, which had not left his face.

    Podobne kolokacje: