"meet kids" — Słownik kolokacji angielskich

meet kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj dzieci
  1. meet czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Just like meeting new little kids at a birthday party.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo