"like one's body" — Słownik kolokacji angielskich

like one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś ciało
  1. like czasownik + body rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The girl who liked her body was talking about automatic chokes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo