"involve a woman" — Słownik kolokacji angielskich

involve a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: involve women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij kobietę
  1. involve czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Officials say the majority of cases involved men and women who knew each other.

    Podobne kolokacje: