"involve women" — Słownik kolokacji angielskich

involve women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij kobiety
  1. involve czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The women involved are said to be under the age of 25.

    Podobne kolokacje: