"invite comments" — Słownik kolokacji angielskich

invite comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś o komentarze
  1. invite czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked from one to the other to invite comment.

    Podobne kolokacje: