NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"influence one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływ czyjś podejście
  1. influence czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the war, his interest in mathematics continued, and Comte's ideas would influence his approach to the study of the history of science.