ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"industry professional" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): profesjonalista przemysłu
  1. industry rzeczownik + professional rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But some industry professionals say the changes do not go far enough.

powered by  eTutor logo