ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"healthcare professional" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalista służby zdrowia
  1. healthcare rzeczownik + professional rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For more information about getting the care that may be required, one should make a call to a local hospital or healthcare professional.

powered by  eTutor logo