"increasingly unlikely" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej mało prawdopodobny
  1. increasingly przysłówek + unlikely przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    While a few executives hold out hope that someone might buy the satellites, this seems increasingly unlikely.

powered by  eTutor logo