"incorporate an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz podejście
  1. incorporate czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite incorporating an international approach, they continued producing several local programs developed specifically for the family audience.

powered by  eTutor logo