ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"include comments" — Słownik kolokacji angielskich

include comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj komentarze
  1. include czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It includes comments that, should help to start working under good conditions.

    Podobne kolokacje: