PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"idealna harmonia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "idealna harmonia" po polsku

"idealna harmonia" — Słownik kolokacji angielskich

perfect balance kolokacja
  1. perfect przymiotnik + balance rzeczownik = idealna harmonia, idealny balans
    Bardzo silna kolokacja

    Doing so much physical labor on the house over the last few years, he said, has been a perfect balance to his writing.

perfect harmony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealna harmonia
  1. perfect przymiotnik + harmony rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And this is what they call perfect harmony," he said.