TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"racial harmony" — Słownik kolokacji angielskich

racial harmony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rasowa harmonia
  1. racial przymiotnik + harmony rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Come out instead and show your support for racial harmony."