TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"vocal harmony" — Słownik kolokacji angielskich

vocal harmony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokalna harmonia
  1. vocal przymiotnik + harmony rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At one time you listened to the group, to vocal harmony.