Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"holowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "holowanie" po polsku

holowanie

rzeczownik
 1. tow , *  
  I always call him when I need a tow. (Zawsze dzwonię do niego, kiedy potrzebuję holowania.)
 2. haul **
  • ciągnienie, holowanie
   My car broke down, so I needed a haul. (Mój samochód się zepsuł, więc potrzebowałem holowania.)
 3. towage  
 4. towing
  • holowanie (np. samochodu)
 5. haulage
 6. tugging
  • holowanie (statku holownikiem)
obrazek do "tow" po polsku
czasownik
 1. haul **
 2. tow , *
  • holować (np. samochód)
   Was your wife expecting the car to be towed? (Czy twoja żona spodziewała się, że samochód zostanie odholowany?)
 3. tug **
  • holować (statek holownikiem)
   The ship was tugging our boat. (Statek holował naszą łódź.)
 4. warp  

powered by  eTutor logo