"get pressure" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get pressure" po angielsku

A barometer used for weather forecasting measuring the barometric ...
rzeczownik
 1. nacisk, napięcie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  You can change the shape of the material under pressure. (Pod wpływem nacisku możesz zmienić kształt tego materiału.)
 2. ciśnienie (np. gazu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The water pressure is too low to take a shower. (Ciśnienie wody jest zbyt niskie, żeby wziąć prysznic.)
  This is helium under pressure, be careful. (To hel pod ciśnieniem, uważaj.)
 3. ciśnienie, ciśnienie atmosferyczne [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I have a headache, the pressure must be high. (Mam ból głowy, ciśnienie atmosferyczne musi być wysokie.)
  When the pressure is low, I drink coffee to feel better. (Kiedy jest niskie ciśnienie, piję kawę, aby poczuć się lepiej.)
 4. nacisk, presja (aby kogoś do czegoś przekonać) [UNCOUNTABLE]
  Your pressure won't help - he doesn't want to do that. (Twój nacisk nie pomoże - on nie chce tego zrobić.)
  I need to make this decision on my own and this pressure is not helping. (Sam muszę podjąć tę decyzję, a ta presja nie pomaga.)
 5. presja (wymagania innych osób) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He's under constant pressure from his boss. (On jest pod ciągłą presją ze strony szefa.)
  She chose medical studies under the pressure from her parents. (Ona wybrała studia medyczne pod presją rodziców.)
 6. nacisk, ucisk (np. dłoni) [UNCOUNTABLE]
  She felt a disturbing pressure in her chest. (Ona poczuła niepokojący ucisk w klatce piersiowej.)
  The pressure of his hand made her shiver. (Nacisk jego dłoni sprawił, że zadrżała.)
czasownik
 1. naciskać, zmuszać, przymuszać [TRANSITIVE]
  They pressured us into signing this contract. (Oni zmusili nas do podpisania tego kontraktu.)
  My mom pressured me into taking ballet classes. (Moja mama zmusiła mnie do chodzenia na lekcje baletu.)
przymiotnik
 1. uciskowy
  Pressure socks are good for the circulation. (Skarpety uciskowe są dobre dla krążenia.)
  She wears pressure bands. (Ona nosi opaski uciskowe.)

"get pressure" — Słownik kolokacji angielskich

get pressure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać ciśnienie
 1. get czasownik + pressure rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Meanwhile I've got four open 187's and pressure from the boss.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo