"get one's instructions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's instructions" po angielsku

How Ikea Designs Its (In)famous Instruction Manuals
rzeczownik
 1. rozkaz, polecenie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  You can do it without a formal instruction. (Może Pan to zrobić bez formalnego rozkazu.)
  The teacher gave the students a clear instruction to do their homework. (Nauczyciel wydał uczniom jasne polecenie, aby wykonali zadanie domowe.)
 2. instrukcja [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  An instruction was not added to the device. (Nie dołączono instrukcji do urządzenia.)
  If you don't know how to use your new washing machine, read the instruction. (Jeśli nie wiesz jak używać twojej nowej pralki, przeczytaj instrukcję.)
 3. instruktaż, szkolenie [UNCOUNTABLE]
 4. nauczanie (szczególnie w konkretnym celu), szkolenie
  The sage was asked to begin the instruction of the future king. (Mędrzec został poproszony o rozpoczęcie nauczania przyszłego króla.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. instrukcje, wskazówka [PLURAL]
  He was given a set of instructions and then the line went dead. (On dostał zestaw instrukcji, a potem połączenie zostało przerwane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get one's instructions" — Słownik kolokacji angielskich

get one's instructions kolokacja
Popularniejsza odmiana: get instructions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś instrukcje
 1. get czasownik + instruction rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Then he gets a phone call and he'll get instructions for the meet, so they have to be ready to follow.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo