"get instructions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get instructions" po angielsku — Słownik polsko-angielski

How Ikea Designs Its (In)famous Instruction Manuals
rzeczownik
 1. rozkaz, polecenie
  You can do it without a formal instruction. (Może Pan to zrobić bez formalnego rozkazu.)
  The teacher gave the students a clear instruction to do their homework. (Nauczyciel wydał uczniom jasne polecenie, aby wykonali zadanie domowe.)
 2. instrukcja [UNCOUNTABLE]
  An instruction was not added to the device. (Nie dołączono instrukcji do urządzenia.)
  If you don't know how to use your new washing machine, read the instruction. (Jeśli nie wiesz jak używać twojej nowej pralki, przeczytaj instrukcję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. instrukcje, wskazówka [PLURAL]
  He was given a set of instructions and then the line went dead. (On dostał zestaw instrukcji, a potem połączenie zostało przerwane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"get instructions" — Słownik kolokacji angielskich

get instructions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane instrukcje
 1. get czasownik + instruction rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "You're going to be spending six to eight hours a day getting instruction."

  Podobne kolokacje: