"get one's approval" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's approval" po angielsku

rzeczownik
 1. zgoda, zatwierdzenie, potwierdzenie (gdy coś zostaje zaakceptowane) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  official acceptance of something, such as a plan or a decision
  We can start! I've just received official approval. (Możemy zaczynać! Właśnie otrzymałem oficjalną zgodę.)
  I have his approval. (Mam jego aprobatę.)
  He did it with his wife's full approval. (On to zrobił za pełną zgodą swojej żony.)
  przeciwieństwo: protest
 2. aprobata, uznanie formal [UNCOUNTABLE]
  Did I earn your father's approval? (Czy zasłużyłem na aprobatę twojego ojca?)
  He smiled to me with approval. (Uśmiechnął się do mnie z uznaniem.)
  You have to work very hard for my approval. (Musisz bardzo ciężko pracować na moją aprobatę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get one's approval" — Słownik kolokacji angielskich

get one's approval kolokacja
Popularniejsza odmiana: get approval
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś aprobata
 1. get czasownik + approval rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  You needn't get my approval for a job on the Union.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo