PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny performance" — Słownik kolokacji angielskich

funny performance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne wykonanie
  1. funny przymiotnik + performance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its resonances are provided by the richly evocative, sometimes very funny, leading performances.