"performance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

performance rzeczownik

rzeczownik + performance
Kolokacji: 205
concert performance • student performance • opera performance • solo performance • dance performance • job performance • ...
performance + rzeczownik
Kolokacji: 152
performance artist • performance standard • performance improvement • performance art • performance venue • performance piece • ...
performance + czasownik
Kolokacji: 138
performance improves • performance features • performance earns • performance includes • performance continues • ...
czasownik + performance
Kolokacji: 246
feature performances • enhance performance • include performances • increase performance • begin performances • ...
przymiotnik + performance
Kolokacji: 558
live performance • poor performance • musical performance • outstanding performance • vocal performance • academic performance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. poor performance = słabe wyniki, słaba wydajność poor performance
13. economic performance = wyniki gospodarcze economic performance
16. superior performance = nadrzędne wykonanie superior performance
18. memorable performance = pamiętne wykonanie memorable performance
19. brilliant performance = olśniewające wykonanie brilliant performance
20. actual performance = rzeczywiste wykonanie actual performance
21. disappointing performance = rozczarowujące przedstawienie disappointing performance
24. better performance = lepsze wykonanie better performance
27. public performance = publiczne wykonanie public performance
31. bad performance = kiepskie wykonanie bad performance
32. fine performance = świetne wykonanie fine performance
33. regular performance = regularne przedstawienie regular performance
37. early performance = wczesne wyniki early performance
38. special performance = specjalne przedstawienie special performance
39. free performance = darmowe przedstawienie free performance
40. athletic performance = lekkoatletyczne przedstawienie athletic performance
41. stellar performance = gwiazdowe wykonanie stellar performance
44. remarkable performance = nadzwyczajna gra aktorska remarkable performance
45. future performance = przyszłe przedstawienie future performance
47. powerful performance = przejmujące wykonanie powerful performance
49. weak performance = słabe wykonanie weak performance
50. dismal performance = fatalne wykonanie dismal performance
51. outdoor performance = przedstawienie na powietrzu outdoor performance
52. average performance = średnie wykonanie average performance
53. acclaimed performance = darzone uznaniem wykonanie acclaimed performance
54. energetic performance = dynamiczne wykonanie energetic performance
55. complete performance = pełne przedstawienie complete performance
56. typical performance = typowe wykonanie typical performance
62. low performance = podłe wykonanie low performance
65. spectacular performance = wykonanie wielkiego widowiska spectacular performance
67. stunning performance = ogłuszając wykonanie stunning performance
70. full performance = całe świadczenie full performance
72. improved performance = poprawione wyniki improved performance
73. annual performance = doroczne przedstawienie annual performance
74. on-time performance = wykonanie na-czas on-time performance
75. American performance = Amerykańskie wykonanie American performance
76. original performance = oryginalne wykonanie original performance
77. rare performance = rzadkie przedstawienie rare performance
78. previous performance = poprzednie wykonanie previous performance
79. greatest performance = najświetniejsze przedstawienie greatest performance
81. sexual performance = seksualne wykonanie sexual performance
83. amazing performance = zdumiewając wykonanie amazing performance
84. entire performance = całe wykonanie entire performance
86. impromptu performance = wykonanie impromptu impromptu performance
88. sold-out performance = sprzedać/sprzedawać-precz wykonanie sold-out performance
89. only performance = jedyne wykonanie only performance
90. comic performance = komiczne przedstawienie comic performance
91. major performance = ważne przedstawienie major performance
92. wonderful performance = cudowne przedstawienie wonderful performance
93. top performance = szczytowa wydajność top performance
94. big performance = wielkie przedstawienie big performance
96. cultural performance = kulturalne przedstawienie cultural performance
98. relative performance = względne wykonanie relative performance
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 119
przyimek + performance
Kolokacji: 40
between performance • including performances • through performances • of performance • in performance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.