"funny dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

funny dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna dialog
  1. funny przymiotnik + dialogue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You had some great, big physical comedy, and I thought funny dialogue and characters.

    Podobne kolokacje: