"dialogue" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dialogue rzeczownik

rzeczownik + dialogue
Kolokacji: 8
interfaith dialogue • character dialogue • movie dialogue • policy dialogue • film dialogue • ...
dialogue + rzeczownik
Kolokacji: 9
dialogue Sherlock • dialogue box • dialogue scene • dialogue coach • dialogue partner • ...
dialogue + czasownik
Kolokacji: 17
dialogue goes • dialogue begins • dialogue takes • dialogue continues • dialogue sounds • ...
czasownik + dialogue
Kolokacji: 36
write dialogue • promote dialogue • engage in dialogue • open a dialogue • use dialogue • ...
przymiotnik + dialogue
Kolokacji: 116
political dialogue • open dialogue • constructive dialogue • national dialogue • public dialogue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. political dialogue = dialog polityczny political dialogue
2. open dialogue = szczera dialog open dialogue
3. constructive dialogue = konstruktywna dialog constructive dialogue
4. national dialogue = krajowa dialog national dialogue
5. public dialogue = publiczna dialog public dialogue
6. ongoing dialogue = tocząca się dialog ongoing dialogue
7. peaceful dialogue = spokojna dialog peaceful dialogue
8. new dialogue = nowa dialog new dialogue
9. Socratic dialogue = Dialog sokratyczny Socratic dialogue
przyimek + dialogue
Kolokacji: 14
through dialogue • into dialogue • of dialogue • for dialogue • in dialogue • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.