"funny accent" — Słownik kolokacji angielskich

funny accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny akcent
  1. funny przymiotnik + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know for a fact that the lady with the funny accent was in the bank before it got robbed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo