"from the Motion Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z filmu
  1. from przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I turned to look at the woman from the picture.

    Podobne kolokacje:

podobne do "from the Motion Picture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "from the Motion Picture" po angielsku

rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo