"force companies" — Słownik kolokacji angielskich

force companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is forced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółki siły
  1. force czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have not tried to force too many companies together at one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo