"company is forced" — Słownik kolokacji angielskich

company is forced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest zmuszona
  1. force czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have not tried to force too many companies together at one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo