"for Time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "for Time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

 1. na pewien czas
  I would like to park here just for a time. (Chciałbym tu zaparkować tylko na pewien czas.)
  She told me that it is just for a time. (Powiedziała mi, że to tylko na pewien czas.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"for Time" — Słownik kolokacji angielskich

for Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Czas
 1. for przyimek + time rzeczownik
  Silna kolokacja

  I want to thank all three of you for your time.

  Podobne kolokacje: