ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's work" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś praca
  1. focus czasownik + work rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, many students focused their work on global concepts and modern issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo