ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature work" — Słownik kolokacji angielskich

feature work kolokacja
Popularniejsza odmiana: work is featured
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha praca
  1. feature czasownik + work rzeczownik
    Silna kolokacja

    It features the best work by members of the B3ta community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo