"work" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

work rzeczownik

rzeczownik + work
Kolokacji: 300
restoration work • charity work • volunteer work • detective work • repair work • renovation work • course work • construction work • ...
work + rzeczownik
Kolokacji: 112
work force • work ethic • work environment • work schedule • work stoppage • work permit • work habit • work surface • work clothes • ...
work + czasownik
Kolokacji: 256
work progresses • work consists • work involves • work suggests • work remains • work focuses • work appears • work includes • ...
czasownik + work
Kolokacji: 469
resume work • commence work • seek work • find work • work titled • begin work • start work • undertake work • work entitled • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. resume work = podejmij na nowo pracę resume work
2. commence work = rozpocznij pracę commence work
5. seek work = szukaj pracy seek work
6. work titled = praca zatytułowała work titled
7. start work = początek praca start work
10. work entitled = praca zatytułowała work entitled
11. halt work = zatrzymanie się praca halt work
14. leave work = kończ pracę leave work
15. pursue work = zajmuj się pracą pursue work
17. stop work = praca zatrzymania stop work
19. involve work = obejmij pracę involve work
21. provide work = zapewnij pracę provide work
23. know for one's work = wiedzieć dla czyjś praca know for one's work
32. win for one's work = wygrywać dla czyjś praca win for one's work
34. pay for one's work = płacić czyjś praca pay for one's work
35. discuss one's work = dyskutować czyjś praca discuss one's work
38. read one's work = czytać czyjś praca read one's work
39. award for one's work = nagroda dla czyjś praca award for one's work
40. admire one's work = podziwiać czyjś praca admire one's work
41. enjoy one's work = lubić czyjś praca enjoy one's work
43. sell one's work = sprzedawać czyjś praca sell one's work
45. talk about one's work = rozmawiać czyjś praca talk about one's work
46. note for one's work = notatka dla czyjś praca note for one's work
47. love one's work = miłość czyjś praca love one's work
48. like one's work = tak jak czyjś praca like one's work
51. bring one's work = przynosić czyjś praca bring one's work
52. look at one's work = patrzeć czyjś praca look at one's work
53. devote to one's work = poświęcać czyjś praca devote to one's work
54. use in one's work = używać czyjś praca use in one's work
55. carry on one's work = kontynuować czyjś praca carry on one's work
56. review one's work = przegląd czyjś praca review one's work
57. devastate after work = spustosz po pracy devastate after work
58. put one's work = kłaść czyjś praca put one's work
59. concentrate on one's work = koncentrować się czyjś praca concentrate on one's work
60. appreciate one's work = doceniać czyjś praca appreciate one's work
61. criticize one's work = krytykować czyjś praca criticize one's work
62. follow one's work = następować czyjś praca follow one's work
63. go about one's work = zabierać się czyjś praca go about one's work
64. refer to one's work = odnosić się czyjś praca refer to one's work
65. go to one's work = idź do czyjś praca go to one's work
66. dedicate to one's work = poświęcać aby czyjś praca dedicate to one's work
67. take in one's work = oszukiwać czyjś praca take in one's work
68. bring to one's work = zabierać czyjś praca bring to one's work
69. develop one's work = rozwijać czyjś praca develop one's work
70. interrupt one's work = przerwanie czyjś praca interrupt one's work
71. interfere with one's work = przeszkadzać czyjś praca interfere with one's work
72. recognize for one's work = rozpoznawać dla czyjś praca recognize for one's work
73. affect one's work = wpływać czyjś praca affect one's work
74. see in one's work = widzieć czyjś praca see in one's work
75. relate to one's work = dotyczyć czyjś praca relate to one's work
77. share one's work = dzielić czyjś praca share one's work
80. want work = chciej praca want work
81. receive in work = otrzymaj zatrudniony receive in work
82. cover one's work = przykrywać czyjś praca cover one's work
83. view one's work = widok czyjś praca view one's work
84. nominate for one's work = nominować czyjś praca nominate for one's work
85. submit one's work = akceptuj czyjś praca submit one's work
86. extend one's work = poszerzać czyjś praca extend one's work
87. give to one's work = wymierzać czyjś praca give to one's work
88. remember for one's work = pamiętać dla czyjś praca remember for one's work
89. turn to one's work = zabierać się do pracy czyjś praca turn to one's work
90. say of one's work = mówić z czyjś praca say of one's work
91. allow work = pozwól na pracę allow work
92. buy one's work = kupować czyjś praca buy one's work
93. expand one's work = rozwijać czyjś praca expand one's work
94. watch one's work = patrzyć czyjś praca watch one's work
97. appear in one's work = pojawiać się w czyjś praca appear in one's work
99. keep one's work = trzymać czyjś praca keep one's work
100. lead to one's work = prowadzić czyjś praca lead to one's work
przymiotnik + work
Kolokacji: 625
hard work • social work • dirty work • pioneering work • literary work • seminal work • best-known work • charitable work • ...
przyimek + work
Kolokacji: 55
at work • after work • from work • of work • between work • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.