"feature voices" — Słownik kolokacji angielskich

feature voices kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the voices
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głosy cechy
  1. feature czasownik + voice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game features realistic sounds and voices from the movie.

powered by  eTutor logo