"feature the voices" — Słownik kolokacji angielskich

feature the voices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść głosy
  1. feature czasownik + voice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game features realistic sounds and voices from the movie.

powered by  eTutor logo